Cenik

Cena individualnega srečanja

€85,00/ 50 min

Individualna psihoterapija

€110,00/ 60 min

Partnerska psihoterapija

€110,00/ 60 min

Družinska psihoterapija

€65,00

Učna psihoterapija za študente PT