• +0

    Let izkušenj

  • +0

    Zadovoljnih strank

Saša Ribič

univ. dipl. pedagoginja, sistemska psihoterapevtka

Sem psihoterapevtka sistemskega pristopa, z zaključeno štiriletno specializacijo v mednarodni Šoli kibernetike psihoterapije – sistemski pristop ter zaključenim študijem propedevtike v Slovenskem inštitutu za psihoterapijo.

Univerzitetno izobrazbo sem zaključila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sem univerzitetna diplomirana pedagoginja.

Moje izkušnje

Moje izkušnje pri psihoterapevtskem delu obsegajo delo z osebami, ki pri sebi prepoznajo motnje hranjenja, delo z mladimi, ki se ne znajdejo v vsakodnevnem življenju in ne vidijo prihodnosti, delo z osebami z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, psihoterapevtsko delo s posamezniki z različnimi težavami kot so depresija, anksioznost, panični napadi, obsesivno kompulzivne motnje, ljubosumje, partnerske težave, težave pri vzgoji otrok in druge težave ter stiske. Vodim delavnice na različne teme osebnostne rasti, terapevtske skupine in izobraževalne skupine. Sem učna psihoterapevtka za študente psihoterapije.

2002: 
Svojo poklicno pot sem leta 2002 začela v društvu Ozara – Nacionalno združenje za kakovost življenja, kjer sem štiri leta opravljala različne strokovne naloge: svetovanje in spremljanje oseb s težavami v duševnem zdravju, vodenje skupine oseb s težavami v duševnem zdravju, skupine mladih, skupine svojcev in skupine prostovoljcev ter promocijsko delo na področju duševnega zdravja.
2007: 
Leta 2007 sem nadaljevala kot sodelavka zavoda Primorsko svetovalno središče – PRIMSS, kjer sem izvajala individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo, vodila različne terapevtske skupine ter delavnice za osebnostno rast.
2008: 
Leta 2008 sem sodelovala pri ustanavljanju društva Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč – CPPK, katerega aktivna članica in sodelavka sem še danes. Več o tem

Ples in gibanje sta pomemben del mojega vsakodnevnega življenja in sta pomembno vplivala na pozitivne spremembe v mojem življenju. Iz te izkušnje vedno bolj povezujem ples in gib s psihoterapevtsko pomočjo v obliki delavnic in terapevtske skupine.

Moja profesionalna pot je, kot pot vsakega kakovostnega in predanega terapevta, proces stalnega izobraževanja in ukvarjanja z lastno osebnostno rastjo. Kakovost mojega dela zagotavljam tudi z redno supervizijo, kar pomeni, da s psihoterapevtom učiteljem stalno preverjam kakovost svojega psihoterapevtskega dela. Pri delu se zavezujem etičnemu kodeksu Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Etični kodeks skzp

V okviru študija Fakultete za psihoterapevtsko znanost Sigmund Freud Ljubljana sem priznana kot učna psihoterapevtka za študente psihoterapije.