Kot sistemska psihoterapevtka delam s posamezniki, pari in družinami, vedno z vidika, da je posamezna oseba del ožjega, torej družinskega, in del širšega sistema, ki vplivata nanjo in na katera povratno vpliva tudi vsak posameznik. Zakaj je to pomembno? Včasih imamo občutek, da nas življenje s svojimi področji kar vozi skozi čas in da nimamo moči in vpliva teh področij (to je lahko npr. delo ali partnerski odnos) spreminjati. Počutimo se nemočne karkoli narediti. Med psihoterapijo, ki je zaupni pogovor med terapevtom in osebo (klientom), osvetlimo drugačen pogled na našo aktivnost kot možnost spreminjanja našega življenja. Med pogovorom s terapevtom osvetlimo svoj problem, ga pogledamo z različnih perspektiv, iščemo in odpravljamo vzroke zanj. Vendar smo hkrati usmerjeni v cilj, v tisto čisto konkretno pozitivno spremembo, ki si jo želimo. To je vizija, ki si jo lahko predstavljamo z vsemi slikami, zvoki in občutki, kot smo to pogosto počeli, ko smo bili še otroci. Zato je moje prvo vprašanje osebi, ki pride na pogovor vedno: “Kaj bo drugače v vašem življenju, ko boste zadnjič stopili skozi vrata te sobe?” Ko imamo vizijo in konkreten cilj oz. izhode, skupaj iščemo tiste vire moči in zdrave dele, ki vam lahko pomagajo pri doseganju spremembe. Potem sledi vaša aktivnost. Psihoterapija je vaše delo in vaša sprememba. Psihoterapevti vas pri tem usmerjamo, spremljamo, spodbujamo, vam pomagamo, da gre v za vas pravo smer.