Za različne delovne skupine vodim izobraževanja na različne teme po potrebi, na primer:

  • medosebni odnosi v  delovni skupini,
  • kako voditi skupino,
  • prostovoljstvo in delo z ljudmi (z otroki, družinami)
  • smernice za delo na svetovalnem telefonu
  • smernice za pedagoško delo z otroci z vedenjskimi in čustvenimi težavami
  • smernice za delo z osebami v duševni stiski …

REFERENCE: CSD Piran, EPICENTER Piran, Mednarodni izobraževalni center Ljubljana (MIB), Zveza slovenskih društev svetovalcev za telefonsko pomoč v stiski (STS), Taborniki Piran…