Vse cene so za eno srečanje, ki traja 60 minut ali po potrebi tudi več (predvsem partnerska in družinska psihoterapija).

Individualna psihoterapija                               50,00 €

Partnerska psihoterapija                                 70,00 €

Družinska psihoterapija                                   70,00 €

Učna psihoterapija za študente PT                  30,00 €