Vse cene so za eno srečanje; Individualna psihoterapija traja 50 minut,

partnerska in družinska psihoterapija trajata po 60 minut na srečanje.

 

Individualna psihoterapija                               70,00 €

Partnerska psihoterapija                                 90,00 €

Družinska psihoterapija                                   90,00 €

Učna psihoterapija za študente PT                  50,00 €